Všechny stránky zde   Odkazy   Databáse účastníků   Fotogalerie   Hymna   Aktuálně

 
Rámcový program setkání mládeže Žďár nad Sázavou 2002

Tento program je předběžný -- možnost změn!!!

 

Před setkáním

      Přípravný tým: nástup 7.8.

 

Úterý 13. 8.

Adorace (s krátkým slovem b. Duka)

     Podrobnosti:

      Mladí si s sebou přinesou malý kamínek jako symbol sama sebe. V úterý večer na znamení sounáležitosti s vlastní diecézí a s ostatními mladými jej položí ke kříži.

      Při úvodní liturgii si navzájem vyměníme lístky s našimi jmény a s úmyslem, za který se budeme navzájem modlit.

      Časový rozvrh:

      od 12:00 příjezd
      16:00 a 17:00 mše svaté ve farním kostele sv. Prokopa
      19:00 zahájení setkání, proslovy hostů
     
      20:15 filmové představení diecézí
      21:30 adorace, na závěr položí každý svůj kamínek ke kříži)
     

 

Středa 14. 8.    (seznam)

      Téma dne: Svět - přicházíme ze světa?
      Slovo na den: Pojďte za mnou

Mše svatá - hlavní celebrant b. Cikrle (homilie - b. Radkovský)
Katecheze - b. Paďour

     Podrobnosti:

      Po obědě možnost sportovat
      Odpoledne: Tvořivé dílny

      Časový rozvrh:

      7:30 snídaně
      9:00 modlitba, slovo na den, krátce host
      9:30 pásmo svědectví
      10:15 vystoupení účastníků Celosvětového setkání v Torontu
      10:45 mše svatá
      12:30 oběd
      13:30 sport
      15:00 skupinky (o skupinkách), dílny, brigády
      18:00 večeře
      20:00 host - zpěvačka a kytaristka Eva Henychová
      20:20 katecheze
      21:00 video Toronto
      21:25 stínohra
      21:40 Večerní modlitba
     

 

Čtvrtek 15. 8.    (seznam)

      Téma dne: Církev - mariánský den, svatost, jsme církví, nejsme sami
      Slovo na den: "Velké věci mi učinil Pán"

Mše svatá - hlavní celebrant kardinál Vlk (homilie - kardinál Vlk)
Katecheze - b. Cikrle

     Podrobnosti:

      Po obědě možnost sportovat

      Odpoledne pro město

      Časový rozvrh:

       7:30 snídaně
       9:00 mše svatá a zasvěcení mládeže Panně Marii
      10:30 "posvícení" s mnoha překvapeními (např. Jiří Pavlica)
      11:30 animovaná modlitba růžence
      12:30 oběd
      12:30 tisková konference
      13:30 sport
      14:00 a 16:00 kulturní bloky
      16:00 (program pro hosty s pohoštěním)
      18:00 večeře
      20:00 katecheze se svědectvími
      21:20 choreografie
      21:30 večerní modlitba
     

 

Pátek 16. 8.    (seznam)

      Téma dne: Já - potřebuji očistu, den smíření, Boží milosrdenství
      Slovo na den: "Vezmi svůj kříž a následuj mě."

Mše svatá - hlavní celbrant arc. Graubner (homilie - arc. Graubner)
Katecheze - b. Hrdlička

     Podrobnosti:

      Páteční den budou mladí vyzváni k činu pokání: nekupovat zmrzliny a dát peníze na nějaký konkrétní charitní projekt a aby od konce liturgie pokání zachovali mlčení do začátku setkání v diecézích.

      Pátek večer ti, kteří budou spát v rodinách, budou mít večeři v rodinách, aby se sešli se svými hostiteli.

      Časový rozvrh:

      7:30 snídaně
      9:00 odděleně modlitba, slovo na den a průvod s křížem městem
      9:45 přesun
      10:15 liturgie smíření s katechezí a svátost smíření
      12:30 oběd
      13:30 Osobní křížové cesty
      16:00 setkání po diecézích a představení DCM
      18:00 večeře
      20:00 mše svatá
      21:15 krátký program s osobností
      21:50 večerní modlitba
     

 

Sobota 17. 8.    (seznam)

      Téma dne: Ke svatosti potřebuji odvahu.
      Slovo na den: "Já jsem přemohl svět."

Mše svatá - hlavní celbrant b. Paďour (homilie - b. Škarvada)


     Podrobnosti:

      Den pro město Žďár a pro rodiny s dětmi

      Dopoledne: Tvořivé dílny
           Program pro mladé manžele a rodiče. Děti budou mít oddělený program, bude je hlídat sociální skupinka, aby se rodiče mohli zúčastnit programu..
      Po obědě možnost sportovat

      Sobota večer: po mši biskupové a kněží rozdávají upomínky.

      Sobota je den, kdy zveme na setkání i mladé rodiny s dětmi.

      Časový rozvrh:

      7:30 snídaně
      9:00 odděleně modlitba a slovo na den
      10:00 - 12:15 program pro děti: příběhy s loutkami (křesťanské loutkové divadlo Křesadlo), písničky pro děti (Ztracená kapela), pohádka (Klaunské divadlo MIMO)
      10:15 - 12:00 skupinky (o skupinkách), dílny, brigády
      12:30 oběd + balíček na svačinu
      13:30 sport
      15:30 společný program provázený b. Herbstem
      16:30 "neočekávaní" hosté
      17:30 mše svatá
      19:15 - 21:15 "jarmark"
      21:00 překvapení
      21:15 adorace (hlavní pódium)
      Průvod s Nejsv. Sv. + požehnání
     

 

Neděle 18. 8.    (seznam)

      Téma dne:Světlo - evangelizace a vyslání
      Slovo na den: "Vy jste sůl země a světlo světa."

Mše svatá - hlavní celebrant b. Lobkowicz (homilie - b. Lobkowicz)


      Časový rozvrh:

      7:30 snídaně
      9:00 modlitba a slovo na den, sdílení
      10:00 závěrečná mše svatá (přenášená Proglasem) - rozeslání volontérů
      oběd v sáčku
     

 

Po celou dobu setkani    (seznam)

      Možnost zpověďi

      Adorace do 23:30 hod. v kostelích.

      K dispozici: psycholožka, psychiatr, gynekolog, skupinka modlitby za vnitřní uzdravení, skupinky přípravy na zpověď,

      Také bude nabídnuta možnost školy modlitby a meditace.

      Ve městě bude neustálá výstava hnutí, řeholí a křesťanského umění.

      Modrý stan (místo, kde může ten, kdo si bude připadat sám, najít někoho na pokec.)

 

Ostatní    (seznam)

      Proglas: bude dělat během setkání vstupy a také přímý přenos mše svaté v neděli 18.8.

      Telepace: připraví film o setkání a audionahrávku ze setkání (hudba a krátká nejlepší slova vystupujících a biskupů)

      Tisková skupina udělá fórum a snad i přenos po internetu, zvláště večery.
 
 Hlavní

Úvodní stránka    Příprava setkání    Materiály    Jak se přihlásit?    Hymna    Fotogalerie   

Program    O logu    O Žďáře    Fórum    Přípravný tým    Pozvánka biskupů   
  
WWW

Odkazy    Kniha návštěv    Databáse účastníků   
  Odkazy:

Katolik.cz Vira.cz Krestanstvi.cz Signaly.cz Pastorace.cz ChristNet.cz BibleNet.cz Katyd.cz Portal.cz Linka důvěry DIS Interdiecézní centrum života mládeže Orel.cz
Další odkazy najdete na http://www.katolik.cz/odkazy.asp
Hledej na ChristNet.cz:Reklama:
Jakékoli přípomínky k našim stránkám nám pište na adresu zdar2002@signaly.cz.
Děkuji www.katolik.cz za poskytnutý webový prostor a ochotu.